Akredytacje

Formularz zgłoszenia o akredytację medialną podczas
PZLA Mistrzostw Polski w Biegu na 10 000 metrów  DziennikarzFotografOperator kamerySpiker radiowy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 608 442 652,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji akredytacji dziennikarskiej podczas PZLA Mistrzostw Polski w Biegu na 10 000 metrów 2021 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie: Gmina Goleniów,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania i realizacji PZLA Mistrzostw Polski w Biegu na 10 000 metrów 2021 (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania),
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia akredytacji.