Bezpieczeństwo na zawodach

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU NA 10000 METRÓW KOBIET I MĘŻCZYZN

OŚWIADCZENEI UCZESTNIKA PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU NA 10000 METRÓW

 

Z powodu stanu pandemii koronawirusa COVID 19 w trakcie rozgrywania Mistrzostw Polski muszą być bezwzględnie przestrzegane aktualnie obowiązujące, przepisy sanitarne wynikające z aktów prawnych.

Największym sprzymierzeńcem w walce z wirusem COVID 19 jest, przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk, noszenie maseczki i zasady dystansu społecznego. Poniższe wytyczne zostały opracowane w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia uczestników Mistrzostw.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie Mistrzostw.

 1. Wejście na obiekt
  a) Wejście na stadion osób akredytowanych do Mistrzostw, jest możliwe wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu, na podstawie wydanych identyfikatorów.
  b) Na stadionie należy przestrzegać wymogów określonych przez zarządcę obiektu.
  c) Wszystkie osoby wchodzące na stadion podlegać będą procedurze mierzenia temperatury ciała oraz muszą mieć założone maseczki zakrywające nos i usta, a także zachowywać dystans społeczny min. 1,5 metra.
  d) Przy wejściu na stadion i opuszczając go każda osoba musi zdezynfekować ręce.
  e) W celu uniknięcia kumulacji osób wchodzących na stadion poszczególnym grupom uczestników Wydarzenia przydzielono miejsca wstępu:
 • zawodnicy i trenerzy – bramkami przy parkingu na ul. C. K. Norwida.
 • obsługa techniczna, pracownicy organizatora, sędziowie – bramą od osiedla z ul. Sportowej
 • organizatorzy PZLA, delegaci – bramą od ul. Sportowej.
  f) Wszystkie osoby uczestniczące w Mistrzostwach (zawodnicy, trenerzy, obsługa techniczna, delegaci) muszą przekazać organizatorowi Mistrzostw oświadczenie dot. stanu swojego zdrowia odnośnie COVID 19 (zał. nr 1 do niniejszych zasad). Oświadczenie należy wydrukować ze strony Wydarzenia wypełnić i dostarczyć podczas weryfikacji przed zawodami.
  g) Do kolejnego biegu zawodnicy mogą być wyprowadzeni tylko jeśli poprzednia seria zakończyła się, a zawodnicy opuścili miejsce jej rozgrywania.
  h) Za przestrzeganie liczby osób znajdujących się na obiekcie odpowiada organizator Mistrzostw.
  i) Zawodnicy w miarę możliwości nie korzystają z szatni.2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów.
  a) Osoby biorące udział w zawodach (zawodnicy, sędziowie, trenerzy, obsługa techniczna i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed Mistrzostwami.
  b) Mistrzostwa odbywają się bez udziału publiczności.
  c) Maksymalna liczba osób przebywających na stadionie nie może przekraczać 250 osób.
  d) Przez cały czas trwania Mistrzostw należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami uczestniczącymi w zawodach, min. 1,5 m z wyłączeniem biegów.
  e) Zawodnicy zwolnieni są z obowiązku noszenia maseczki tylko podczas rozgrzewki i startu. W pozostałym czasie muszą nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.
  f) Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.
  g) Wejście na stadion możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora odebranego z biura zawodów (Hala Sportowa OSiR ul. C.K. Norwida 1, czynne 23.04.2021 w godz. 18.00-21.00 i 24.04.2021 r. w godz. 9.00-16.00).
  h) Wejścia na poszczególne obiekty stadionu (strefa rozgrzewkowa, bieżnia, strefa rozbiegania) odbywać się będą zgodnie z ustalonym przez organizatora harmonogramem, w odstępach czasowych umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.|
  i) Po zakończeniu biegu zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić bieżnię.
  j) Za logistykę wśród sędziów na zawodach odpowiada sędzia główny zawodów. Jest on zobowiązany do przekazania zasad bezpieczeństwa wszystkim sędziom na odprawie sędziowskiej i zobowiązać do ich przestrzegania.
  k) Wszystkie osoby przebywające na stadionie muszą używać maseczek zakrywających usta i nos.
 1. Przygotowanie miejsc rozgrywania zawodów
  Organizator przygotuje stadion do Mistrzostw w następujący sposób:
  a) rozstawione będą płyny do dezynfekcji w stojakach w wyznaczonych punktach oraz w miejscach dodatkowych jak: wejścia na obiekt oraz wyjścia, miejscu rozgrzewki, biurze zawodów czy miejscu weryfikacji;
  b) toalety będą dezynfekowane nie rzadziej niż raz na godzinę;|
  c) nie zaleca się korzystania z szatni na stadionie;

UWAGA!

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Pobierz oświadczenie uczestnika
Pobierz zasady bezpieczeństwa